Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för ledare eller anställda i förening som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid tillsättande av nya ledare och ansvariga till föreningen.


Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.


Kort fakta:
• Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
• Barn är alla under 18 år.
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

Ansökan:

Att ansöka om registerutdrag är gratis och man får det från Polisen. Alla personer som har hand om barn i föreningen kan begäras att ansöka om ett registerutdrag. Det gäller tränare, styrelsemedlemmar, lagföräldrar och hjälpföräldrar vid tävling mm.


Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats


OBS!
Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.

Kontroll av utdrag:
Utsedd ledamot från styrelsen är den som kontrollerar alla registerutdrag. 

Kontrollen av utdragen är en förebyggande insats som tillsammans med andra åtgärder ökar tryggheten i vår förening. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år.


Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som ska begära utdrag från Polisen och lämna in det till utvald person i föreningen. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.


Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.


Frågor och inlämning av registerutdrag:

kontaktmfc@gmail.com
 
Tack till våra sponsorer!
I samarbete med