Börja träna hos oss!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Våldsprevention,En kommun fri från våld i Borås

Vår styrelse och tränare har genomgått utbildningen i syfte att kunna stötta våra ledare och medlemmar med rätt verktyg i verksamheten och idrotten så alla skall kunna känna sig trygga i föreningen.

Musketeers Funky Cheer har Vaccinerat föreningen
 
Antidoping
Antidoping

Svenska Cheerleadingförbundet tar starkt avstånd från all form av otillåten påverkan av kroppen i syfte att öka prestationsförmågan. Lika viktigt som att en vinnare ska kunna glädjas över en ärlig seger så ska en förlorare kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp. Doping är likställt med fusk och kan även vara fysiskt skadligt för den aktiva idrottaren.


Det är WADC (The World Anti-Doping Code) som är det regelverk all världens idrotter och länder ska följa. Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs.


Bli en "Ren Vinnare"
Ren Vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare men också till medlemmar som är icke utövare. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra Ren Vinnare E-utbildningen tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Öka din kunskap genom att göra utbildningen.

Gör utbildning Ren Vinnare

Svensk Antidoping
 
Riksidrottsförbundet är Sveriges Nationella Antidopingorganisation och det operativa arbetet bedrivs under namnet Svensk Antidoping. Arbetet leds och koordineras av Dopingkommissionen, som väljs av RF-stämman och är operativt oberoende andra organ inom RF.
 
Vision och Syfte

Svensk Antidopings vision är en idrott fri från doping.

All idrott bygger på rent spel. Rent spel som betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.   

Svensk Antidoping ska försvara alla idrottsutövares och publikens självklara rätt att delta i, tävla i och uppleva en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU och idrottsföreningar.

 

Dopingkontroller

Våra kontroller ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt. En dopingkontroll görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit, men även motionärer kan bli testade. Sedan 1981 har Svensk Antidoping tagit över 100 000 dopingprov. Under de senaste åren har doping påvisats i mindre än en procent av proven.

 

 
Röd-gröna listan

Röda-gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt får svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte. Den innehåller endast registrerade läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel. 

 

Röd-gröna listan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika användande av läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. WADA:s dopinglista är den officiella versionen och har alltid företräde framför den svenska versionen av dopinglistan samt Röd-gröna listan.  
 

Wada 2024 dopinglista på svenska

 

Ett tips om du är osäker på hur läkemedlet stavas är att skriva in första bokstaven i läkemedlets namn. Då får du upp alla läkemedel som börjar på den bokstaven. 

 

Gå till Röd-gröna listan 

Dispens
Flödesschema för ansökningsprocess vid nationell dispens Riksdrottsförbundet (RF)

Dispens
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna inom svensk idrott är anpassade till kraven i Världsantidopingkoden och WADA:s internationella standard för medicinsk dispens.  


Vilka är kriterierna för att kunna få medicinsk dispens? 

Medicinsk dispens kan beviljas i dessa fall: 


Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet.

Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt. 

Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ. 

Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig. 


Hur går ansökningsprocessen till? 

1. Är substansen/metoden dopingklassad?  

Kontrollera först om läkemedlet är dopingklassat i röd-gröna listan, som omfattar svenska registrerade läkemedel (inte kosttillskott). Är läkemedlet köpt utomlands, kan det behöva kontrolleras på annat sätt. Under Röd-gröna listan hittar du några länders sökverktyg. Om du trots detta inte hittar svar på dina frågor bör du kontakta Svensk Antidoping. Observera att vissa substanser och metoder enbart är förbjudna vid tävling, inte utanför tävling. 2. Behöver du som idrottsutövaren söka dispens i förväg eller räcker det att söka i efterhand? 


Du behöver söka i förväg om:
Du är på nationell/hög tävlingsnivå (junior/senior landslag)

Du kan söka retroaktivt om:
Du tillhör övrig idrottsnivå. 
Retroaktiv ansökan ska vara en fullständig ansökan, räcker inte med läkarintyg.


Blankett till dispensansökan3. Skicka komplett dispensansökan i tid 

En komplett ansökan består av en fullständigt ifylld dispensblankett, som fylls i av både idrottsutövare och läkare. Dessutom ska medicinskt underlag bifogas som stödjer diagnos och medicinering genom: 
 
1. Medicinsk historia 
2. Undersökningsfynd 
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen 


Beroende på omfattning, kan ett utdrag ur läkarjournalen vara tillräckligt. WADA har tagit fram medicinsk information om olika diagnoser (bla astma, ADHD och diabetes), som är tänkt som ett stöd för Dispenskommittén att luta sig emot när de ska fatta beslut om en dispensansökan. Dessa kan vara bra för läkaren att titta på, så att hen vet vad för dokumentation som behövs för att styrka diagnos och medicinering.  


En nationell individuell dispensansökan ska skickas till Dopingkommissionens Dispenskommitté så snart behovet uppstår. För substanser som endast är förbjudna under tävling, gäller att dispensen söks senast 30 dagar innan tävlingen. Vid akut behandling eller annan exceptionell situation, söks dispensen så snart som möjligt. Ansökningen behöver inte vara i original. Ej kompletta ansökningar skickas tillbaka till idrottsutövaren för komplettering. Idrottsutövaren ska inte ta för givet att dispensen kommer att godkännas. Dispensen är inte giltig förrän beslut har tagits av Dispenskommittén. Idrottaren bör spara en kopia på dispensansökan.  


4. Handläggning 

När Dispenskommittén har mottagit en komplett dispensansökan, har de 21 dagar på sig att fatta ett beslut. Dispenskommittén behandlar avidentifierade ansökningar och alla medicinska uppgifter behandlas konfidentiellt inom berörda antidopingorganisationer.  


5. Beslut 

Beslutet skickas direkt till dig som idrottsutövaren via post till uppgiven adress.  

I beslutet framgår vilken mängd av den specifika substansen och i vilken idrott den getts dispens för. Skulle mängden, substansen eller idrotten ändras, ska du söka en ny dispens. Dispensansökan och en kopia på beslutet sparas hos Svensk Antidoping så länge dispensen är giltig. Idrottsutövaren behöver alltså inte ha med sig dispensbeslut eller läkarintyg vid träning eller tävling.   

6. Överklagan 

Som idrottsutövare har du möjlighet att överklaga Dopingkommissionens beslut till Dopingnämnden. Detta måste göras inom 21 dagar efter beslutsdatum. Tävla utanför Sverige?

Ska du tävla en internationell tävling? Se ICUs hemsida för information gällande TUE (Therapeutic Use Exemptions) som är de dispenser som gäller internationellt. 


TUE blankettKonsekvenser vid brott mot dispensreglerna 

Idrottsutövare som omfattas av reglerna att ansöka om dispens i förväg, kommer att kunna bestraffas enligt Idrottens Antidopingreglemente ifall en dispens inte beviljats vid tiden för kontrolltillfället. En ansökan kan undantagsvis sökas retroaktivt när det handlar om en akutbehandling, eller när det av andra exceptionella omständigheter gjort att det inte funnits tillräckligt med tid att ansöka, eller för Dispenskommittén att ta beslut i förväg.  

En idrottsutövare som omfattas av reglerna att kunna ansöka om dispens retroaktivt måste, liksom övriga idrottare, ha medicinska grunder till sin medicinering och hålla sig till läkarens ordination, utan att riskera påföljder.  


 


 
Tack till våra sponsorer!
I samarbete med