Börja träna hos oss!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Barnkonventionen
Barnkonventionen blir lag
Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Idag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från barnkonventionen. 

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige skrivit under barnkonventionen har vi som land förpliktat oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.


Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?

Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:


RF:s stadgar


Anvisningar för barn och ungdomsidrott

Idéprogrammet Idrotten Vill


Påverkas idrottsrörelsen av att barnkonventionen blir lag?

Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. I avvaktan på rättspraxis från domstolarna om hur den nya lagen ska tillämpas kan idrottsföreningar och förbund därför känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument.


Vilka är idrottsrörelsens utmaningar?

I regeringens arbete inför att barnkonvention skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen? Inom idrottsrörelsen kan vi känna oss trygga med att de styrdokument vi har tagit fram är i linje med barnkonventionen.

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver anvisningarna för barn- ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet. 


Barnens spelregler

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. I Barnens spelregler delar flera idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till dialog om rättigheter och värderingar i idrotten.

 

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Läs mer om Barnens Spelgregler


Svenska Cheerleading Förbundet

Hos förbundet kan man alltid kontakta följande personer:

Generalsekreterare – Katarina Eriksson

När ni som förening behöver vägledning – Föreningskonsulent
Kia Wulff

När du som barn och ungdom blivit utsatt – Barn och Ungdomsansvarig
Elin Axelsson

Vill någon vara anonym går det alltid bra att kontakta RF:s visselblåsartjänst. För stöttning går det även att kontakta både BRIS och Idrottsombudsmannen också.

Skapa tryggare idrottsmiljöer

Skapa tryggare idrottsmiljöer

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att diskutera frågorna bland ledare, aktiva och i styrelsen.

 

Det är även viktigt att ha en plan om hur man ska agera om det oacceptabla inträffar.

Stödmaterialet som RF-SISU har tagit fram hjälper föreningar att jobba med de här frågorna.

 

Ladda ner och läs mer om "Skapa trygga idrottsmiljöer"

 
Tack till våra sponsorer!
I samarbete med